สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

ชั้นที่ 1 ห้องรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ต.พระบาท ถ.วชิรวุธดำเนิน อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โทร 054-820099


แผนที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปางสถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์

อาคารเนชั่น 1 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-3383777 โทรสาร 02-3383950
รถโดยสารประจำทาง 46, 38, 48, 180, 132, 133, 138, 537, 365, 558, 553, 552A, 207, 1141


แผนที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นทาวเวอร