ระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น
บทความวิชาการ  |  ผลงานวิจัย
กลับหน้าหลัก
บทความวิชาการ
No. DETIAL
1
ชื่อหัวข้อ : Decreasing Anxiety among Communication Arts EFL Students Through Peer Teaching and Activities
Subject name : Decreasing Anxiety among Communication Arts EFL Students Through Peer Teaching and Activities
คำสำคัญ : Communication Arts, English language, reduction activities, skill-specific anxiety
Keyword : Communication Arts, English language, reduction activities, skill-specific anxiety
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย : Jeffrey Dawala Wilang
Name - Researcher : Jeffrey Dawala Wilang
หลักสูตร/สาขาวิชา : หมวดศึกษาทั่วไป
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
ปีการศึกษา : 2558
Fullpaper : PDF Download
Abstract : PDF Download
Paper Link : 5706041f.pdf
2
ชื่อหัวข้อ : Specific listening anxiety situations among users of Englishes in a lingua franca setting
Subject name : Specific listening anxiety situations among users of Englishes in a lingua franca setting

ชื่อ-สกุลผู้วิจัย : Jeffrey Dawala Wilang
Name - Researcher : Jeffrey Dawala Wilang
หลักสูตร/สาขาวิชา : หมวดศึกษาทั่วไป
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
ปีการศึกษา : 2558
Fullpaper : PDF Download
Abstract : PDF Download
Paper Link : http://asianefl.com/14thconference/14thconference-breakout-session-schedule/icalrepeat.detail/2015/08/21/562/-/jeffrey-dawala-wilang-wareesiri-singhasiri-specific-listening-anxiety-situations-among-users-of-englishes-in-a-lingua-franca-setting
3
ชื่อหัวข้อ : þѲҡúóҡкʹȺؤҡ Ẻٹ ó֡Է๪
Subject name : A Development of Information System Integration by TUNA Model Using : A Case Study of Nation University
คำสำคัญ : Ẻٹ ûСѹسҾ èѴä
Keyword : Ẻٹ ûСѹسҾ èѴä
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย : Թ بѹ
Name - Researcher : Burin Rujjanapan
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
ปีการศึกษา : 2558
Fullpaper : PDF Download
Abstract : PDF Download
4
ชื่อหัวข้อ : The Application of Remote Sensing and Geographic Information System for Improving Public Services in Lampang Province, Northern Thailand
Subject name : The Application of Remote Sensing and Geographic Information System for Improving Public Services in Lampang Province, Northern Thailand
คำสำคัญ : RS and GIS Applications, Geo-Information in Local Management, Dangue Fever Spatial Surveillance, Elderly Spatial Distribution
Keyword : RS and GIS Applications, Geo-Information in Local Management, Dangue Fever Spatial Surveillance, Elderly Spatial Distribution
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย : Թ ѡи
Name - Researcher : Pongin Rakariyatham
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
ปีการศึกษา : 2558
Fullpaper : PDF Download
Abstract : PDF Download
5
ชื่อหัวข้อ : What is ASEAN? An analysis of Skywalk interviews in Bangkok
Subject name : What is ASEAN? An analysis of Skywalk interviews in Bangkok
คำสำคัญ : ASEAN, one community, ten countries, Skywalk interviews
Keyword : ASEAN, one community, ten countries, Skywalk interviews
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย : Jeffrey Dawala Wilang*, Atita Satitdee, Pata Rongrat
Name - Researcher : Jeffrey Dawala Wilang*, Atita Satitdee, Pata Rongrat
หลักสูตร/สาขาวิชา : หมวดศึกษาทั่วไป
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
ปีการศึกษา : 2559
Fullpaper : PDF Download
Abstract : PDF Download
6
ชื่อหัวข้อ : Case Studies of Highly Anxious Undergraduate EFL Students in a University in Bangkok
Subject name : Case Studies of Highly Anxious Undergraduate EFL Students in a University in Bangkok
คำสำคัญ : English as a foreign language, foreign language anxiety, university
Keyword : English as a foreign language, foreign language anxiety, university
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย : JEFFREY DAWALA WILANG
Name - Researcher : JEFFREY DAWALA WILANG
หลักสูตร/สาขาวิชา : หมวดศึกษาทั่วไป
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
ปีการศึกษา : 2558
Fullpaper : PDF Download
Abstract : PDF Download
RMIS57 |  RMIS58 |  S.Research |  F.Research (  ThaiLIS |  DOI |  Explore ) 
Statistics
Ttart : 2015-09-25
 Today 1
 Yesterday 3
 This Month 15
 Last Month 1
 This Year 382
 Last Year 348
Your IP Address : 3.229.122.219