หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 ผลประกวดดาว และเดือนของมหาวิทยาลัย
ถานที่
 มหาวิทยาลัยเนชั่น
ายละเอียด
 นางสาวณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร หัวหน้างานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง และนักศึกษาถ่ายภาพที่ระลึกแสดงความยินดีกับนายวัชรินทร์ พุกอุด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี ที่ได้รับตำแหน่งเดือนมหาวิทยาลัย และนางสาวนฤทัย จันทองอนันต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่งดาวมหาวิทยาลัย .
ว็บเพจ
 http://www.nation-u.com/news/309
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : burin_ruj@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25540907burin_rujU (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group