หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 บรรยายพิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรให้ได้งาน
ถานที่
 โถงเสานักอาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ายละเอียด
 นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยท่านเจ้าคุณพระรกษว์จิตรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม บรรยายพิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรให้ได้งาน...ชัวร์ : การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดงานมืออาชีพ ณ โถงเสานัก อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก ) จังหวัดลำปาง ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25540923nivet_intH (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group