หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 ติวข้อสอบ O-Net, GAT,PAT นักเรียน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ถานที่
 ห้องประชุมใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง
ายละเอียด
 มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง ร่วมกับ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผลิตภัณฑ์มาม่า ถ่ายทอดสดสัญญาณติวข้อสอบ O-Net, GAT,PAT “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 14” ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2554 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25540927nivet_intL (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group