หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดครบรอบวันเกิด ประจำเดือนกันยายน 2554
ถานที่
 โรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง
ายละเอียด
 นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทนนายสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีจัดงานครบรอบวันเกิดให้กับ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และพนักงาน มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ครบรอบวันเกิดในเดือนกันยายน 2554 โดยมีท่านเจ้าคุณพระรกษว์จิตรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เทศนาธรรม ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25540927nivet_intU (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group