หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 น้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมพื้นที่จังหวัดลำปาง
ถานที่
 กิ่วพระเจ้า บ้านพระบาท ชุมชนป่าขาม 2 ศรีชุม สนามบินลำปาง และตัวเมืองลำปาง
ายละเอียด
 ราษฏรจังหวัดลำปางเดือดร้อนหนัก ฝนตกลงมาอย่างหนักดินสไลด์ถล่มลงมาจากเขาดอยพระบาทปิดถนนกิ่วพระเจ้าขาออกเมืองการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก และน้ำป่าได้ไหลหลากทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในเขตเทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเมืองเขลางค์นครและถนนหลายสาย ภาครัฐและภาคเอกชนต่างเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา 02.30 น.ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ทำให้ดินสไลด์ถล่มลงมาจากเขาดอยพระบาทเข้าปิด ถนนลำปาง-เด่นชัย กิ่วพระเจ้าขาออกเมือง น้ำป่าไหลหลากจากดอยพระบาท ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรหลายร้อยหลังคาเรือน ในเขตเทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเมืองเขลางค์นครและถนนหลายสายทำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก ได้แก่ตำบลพระบาท ชุมชนป่าขาม 2 สนามบินลำปาง หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่บ้านทองประเสริฐ ส่วนถนนหลักหลายสายเช่น ถนนเลี่ยงเมือง ถนนลำปาง-งาว ถนนลำปาง-แม่ทะ น้ำท่วมถนนเกือบ 1 เมตร รถวิ่งเพียงเลนส์ เดียว ส่วนบ้านเรือนราษฎร น้ำป่าได้ไหลหลากทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฏร ระดับน้ำสูง กว่า 1 เมตร บริเวณหมู่บ้านคันคลองพระบาท ชุมชนป่าขาม 2 หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ บ้านกาดเมฆ หมู่บ้านทองประเสริฐ ชาวบ้านต่างได้เก็บของไว้ในที่สูง และเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือนำเรือรับผู้สูงอายุที่ติดอยู่ภายในบ้านให้ออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย ส่วนทางภาครัฐและภาคเอกชน ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยบัติ จากน้ำท่วมในครั้งนี้เบื้องต้น และหลังจากนั้นจะได้สำรวจความเสียหายหลังจากน้ำลดและช่วยเหลือต่อไป
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541004nivet_intE (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group