หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 ม.เนชั่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านนาแก้วตะวันตก
ถานที่
 บ้านนาแก้วตะวันตก หมู่ 4 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ายละเอียด
 ม.เนชั่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านนาแก้วตะวันตก“มอบน้ำดื่มชานม เมจิกฟาร์ม จำนวน 1,040 ขวด” มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก มอบน้ำดื่มชานม เมจิกฟาร์ม จำนวน 210 กล่อง รวม 5,040 ขวด แก่ราษฎรบ้านนาแก้วตะวันตก หมู่ 4 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง ที่สีแยกตลาดสดบ้านนาแก้วตะวันตก วันที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลา 14.30 น. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง กล่าวว่าจากการที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง และอำเภอต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่บ้านนาแก้วตะวันตก หมู่ 4 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งมีราษฎรพักอาศัยอยู่ 310 ครัวเรือน 1,140 คน ที่ได้รับความเดือดร้อนประสบภัยน้ำท่วมจากน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าสู่หมู่บ้านและบ้านเรือนราษฎร ตลอดจนถึงถนนในหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละจุดมีความลึกถึง 1-2 เมตร สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวิน โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น เห็นความสำคัญถึงเรื่องนี้มาก จึงได้นำน้ำดื่มชานม เมจิกฟาร์ม จำนวน 210 กล่อง รวม 5,040 ขวด และข้าวสาร จำนวน 100 ถุง มอบให้กับนางจิตภา ขัดเรือน ผู้ใหญ่บ้านนาแก้วตะวันตก หมู่ 4 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อแจกจ่ายกับราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนประสบภัยน้ำท่วมจากน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าสู่หมู่บ้านและบ้านเรือนราษฎร มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง เชื่อว่าจะเป็นกำลังใจ และสามารถช่วยเหลือ พี่น้องชาวบ้านนาแก้วตะวันตก ที่กำลังประสบภัยภิบัติทางธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งโดยสร้างความปิติและยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่ประชาชนบ้านนาแก้วตะวันตก ที่ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง ทีเห็นความสำคัญกับปัญหาภัยทางธรรมชาติกระทบถึงประชาชนในจังหวัดลำปาง จึงได้น้ำชานม เมจิกฟาร์ม และข้าวสารมามอบให้ในครั้งนี้
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541004nivet_intO (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group