หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 ม.เนชั่นลำปาง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมลำปาง
ถานที่
 จังหวัดลำปาง
ายละเอียด
 ม.เนชั่นลำปางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมลำปาง“มอบน้ำดื่ม ชานม เมจิกฟาร์ม จำนวน 12,000 ขวด มหาวิทยาลัยเนชั่นวิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากมอบน้ำดื่ม ชานม เมจิกฟาร์ม จำนวน 500 กล่อง รวม 12,000 ขวด ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจังหวัดลำปาง ผศ.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา 02.30 น.ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ทำให้เกิดดินสไลด์ลงมาปิด ถนนลำปาง-เด่นชัย บริเวณกิ่วพระเจ้าขาออกเมือง และน้ำป่าได้ไหลหลากจากดอยพระบาท ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรหลายร้อยหลังคาเรือน และถนนหลายสาย ในเขตเทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้แก่ตำบลพระบาท ชุมชนป่าขาม หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ และหมู่บ้านทองประเสริฐ และถนนหลักหลายสายเช่น ถนนเลี่ยงเมือง ถนนลำปาง-งาว ถนนลำปาง-แม่ทะ ส่วนบ้านเรือนราษฎร น้ำป่าได้ไหลหลากทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฏร บริเวณหมู่บ้านคันคลองพระบาท ชุมชนป่าขาม หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ บ้านกาดเมฆ และหมู่บ้านทองประเสริฐ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ดังนั้น มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมกันนำน้ำดื่มชานม เมจิกฟาร์ม จำนวน 500 กล่อง รวม 12,000 ขวด นำไปมอบให้กับ ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง เชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือ พี่น้องชาวไทยด้วยกัน ที่กำลังประสบภัยดังกล่าว ได้อีกทางหนึ่ง
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541005nivet_intJ (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group