หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 มหาวิทยาลัยเนชั่น มอบน้ำดื่มผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ถานที่
 อำเภอแม่ทะ และอำเภอเถิน
ายละเอียด
 มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง นำน้ำดื่ม ชานม เมจิกฟาร์ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน มอบให้กับราษฎร อำเภอแม่ทะ และอำเภอเถิน ที่ประสบภัยน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง ได้นำน้ำดื่ม ชานม เมจิกฟาร์ม ไปมอบให้กับราษฎรบ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 80 กล่อง 1,920 ขวด และที่ บ้านล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ที่ประสบภัยน้ำท่วมน้ำและน้ำป่าไหลหลาก ทำให้บ้านเรือนราษฎรและสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย ถนนหลายสายเกิดน้ำท่วมขังรถสัญจรผ่านไปมาไม่ได้ น้ำบางพื้นที่มีความลึก 1-2 เมตร ชาวบ้านต้องเก็บสิ่งของไว้ในที่สูง สถานศึกษาได้ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้นำน้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นกำลังใจ และสามารถช่วยเหลือชาวบ้านอำเภอแม่ทะ และชาวบ้านอำเภอเถิน ที่กำลังประสบภัยทางธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541005nivet_intL (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group