หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 มหาวิทยาลัยเนชั่น นำน้ำดื่มร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน
ถานที่
 วัดพระตุจอมปิง อ.เกาะคา และ วัดหลวงสบปราบ อ.สบปราบ
ายละเอียด
 ม.เนชั่น ลำปาง ร่วมแจกสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ อำเภอเกาะคา และอำเภอสบปราบ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 นายกองเอกดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ พร้อมคณะนำถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แก่ราษฏรที่ประสบอุทกภัย ณ วัดพระธาตุจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และราษฏรที่ประสบอุทกภัย ณ วัดหลวงสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำปาง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และราษฏรชาวอำเภอเกาะคาและอำเภอสบปราบให้การต้อนรับ และรายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “เนสาด” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา โดยมีฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดลำปาง จนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ รวม 9 อำเภอ 2 เทศบาล 47 ตำบล 211 หมู่บ้าน 46 ชุมชน ราษฏรได้รับความเดือดร้อน 28,413 ครัวเรือน 85,776 คน อำเภอเกาะคาเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 6 ตำบล 32 หมู่บ้าน โดยเฉพาะพื้นที่ ตำบลนาแก้ว 9 หมู่บ้าน และตำบลนาแส่ง 6 หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำวัง โดยในพื้นที่เกิดระดับน้ำสูง 2 เมตร ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 7,509 ครัวเรือน 24,334 คน พื้นที่ทางเกษตรกรรมเสียหายเป็นจำนวนมาก ส่วนในอำเภอสบปราบเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 4 ตำบล 20 หมู่บ้าน โดยเฉพาะพื้นที่ ตำบลสบปราบ 8 หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำวัง โดยในพื้นที่เกิดเหตุระดับน้ำสูงถึง 2 เมตร ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,680 ครัวเรือน 6,020 คน พื้นที่ทางการเกษตรกรรมเสียหายเป็นจำนวนมาก จากนั้นนายกองเอกดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ พร้อมคณะได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1,000 ถุง มอบแก่ราษฏรที่ประสบอุทกภัย ณ วัดพระธาตุจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และอีก จำนวน 1,000 ถุง มอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ วัดหลวงสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง นำน้ำดื่ม ชานม เมจิกฟาร์ม จำนวน 500 กล่อง รวม 12,000 ขวด ร่วมมอบแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยด้วย
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541006nivet_intB (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group