หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 ผส.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี ตรวจอาคารสถานที่
ถานที่
 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
ายละเอียด
 ผศ.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง ตรวจอาคารสถานที่ ห้องประชุม ห้องเรียน หอสมุด สนามกีฬา และภูมิทัศน์ เพื่อทำการปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องเรียนให้ทันสมัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ในการพัฒนาด้านเรียนการสอน ให้กับ อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น และตรวจอาคารหอพักชาย และหอพักหญิง ในการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาจีน ที่จะเดินทางมาศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2554
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541010nivet_intN (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group