หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวันออกพรรษา
ถานที่
 วัดจำค่าวนาราม ต.จำค่า อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ายละเอียด
 ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธ์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี มหาวิทายัลเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง และนางสาวณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร หัวหน้างานรับนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างกำแพงวัด พระปลัดสรยุทธ สรัญโญ (ครูบาสรยุทธ สรัญโญ) วัดจำค่าวนาราม ถวายวันออกพรรษา ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 19.00 น. ณ วัดจำค่าวนาราม ต.จำค่า อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541010nivet_intS (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group