หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 ประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน ประจำปี 2554
ถานที่
 หน้าวัดเชียงราย เทศบาลนครลำปาง
ายละเอียด
 องค์กรคณะสังคมฯ ม.เนชั่น รุ่นที่ 1 สร้างชื่อ “คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สะเปารถใหญ่ ปี 54” ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากการที่ เทศบาลนครลำปางได้จัดงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2554 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยาวนาน เป็นประเพณีที่ชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคยึดถือปฏิบัติกันมา ในวันเพ็ญเดือนขึ้น 15 ค่ำ ถึงแรม 1 ค่ำเดือน 12 หรือที่เรียกว่าเดือนยี่เป็งเหนือ ที่ชาวลำปางเรียกว่า “ล่องสะเปาจาวเวียงละกอน” ซึ่งปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ชมการประกวดสะเปาลอยน้ำ และสะเปารถใหญ่ การแสดงของศิลปินเพลงไทยพื้นบ้านจำนวนมาก มหาวิทยาลัยเนชั่น “เรียนกับมืออาชีพ และฝึกปฏิบัติจริง”ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2554 ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เกิดจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวลำปางให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อสังคม ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำปางอีกทางหนึ่ง ในปีนี้ องค์กรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น รุ่นที่ 1 ได้ส่งสะเปารถใหญ่ เข้าร่วมประกวด และได้จัดรูปขบวนอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา มีความวิจิตรสวยงาม โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมขบวนอย่างพร้อมเพรียง และได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สะเปารถใหญ่ โดยได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท และถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก เทศบาลนครลำปาง ผศ.ดร.พงอินทร์ กล่าวต่อไปอีกว่า มหาวิทยาลัยเนชั่น ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ ก็เพราะนักศึกษามหาวิทยาลยเนชั่นทุกคน มีความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และความสามัคคี ประกอบกับการสนับสนุนจากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่มาคอยชี้แนะ ช่วยเหลือ และให้กำลังใจย่อมเป็นสัญญาที่บ่งชี้ได้ถึงชัยชนะที่ใกล้เพียงเอื้อม ชัยชนะในครั้งนี้คือชัยชนะในจิตใจของพวกเราทุกคน จากความประทับใจของมหาชนและคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยเนชั่นจึงได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 สะเปารถใหญ่ ประจำปี 2554 เพื่อสะท้อนว่าเราทำงานกันเป็นทีม อธิการบดีอยู่เคียงข้างนักศึกษา และพร้อมที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพราะการศึกษาที่ดีไม่ควรอยู่ในชั้นเรียนเท่านั้น ประสบการณ์และทักษะการใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญซึ่งจะได้จากมหาวิทยาลัยเนชั่น
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541110nivet_intH (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group