หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 มหาวิทยาลัยเนชั่น รับบิจาคเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ถานที่
 ข่วงนคร และเขตเทศบาลนครลำปาง
ายละเอียด
 นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง) เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรณรงค์รับริจาคปัจจัยและสิ่งของอุปโภค บริโภค จากภาครัฐ ภาคเอกชน จังหวัดลำปาง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่นจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์ รับบริจาค ในครั้งนี้ ณ ข่วงนครเทศบาลนครลำปาง ไปตามเส้นทางถนนในเขตเทศบาลนครลำปาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2554
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541124nivet_intX (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group