หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 อัคราชทุตที่ปรึกษาประจำประเทศไทยเยือนมหาวิทยาลัยเนชั่น
ถานที่
 มหาวิทยาลัยเนชั่นจังหวัดลำปาง
ายละเอียด
 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ คุณจูดิธ เบธ เซฟคิน อัคราชทูตที่ปรึกษาประจำประเทศไทย และ คุณซูซาน สตีเวนสัน กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเยือน และกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐฯ” ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541130nivet_intV (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group