หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
ถานที่
 ข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
ายละเอียด
 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ร่วมวางพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร วันมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวา มหาราช ณ ข่วงนครเทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541205nivet_intW (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group