หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 งานสโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล
ถานที่
 ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ายละเอียด
 นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด “งานสโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล ”เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวามหาราช\" โดยมี ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่นจังหวัดลำปาง และผู้บริหาร ร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา 18.30-20.30
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541206nivet_intD (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group