หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 การแข่งขันกีฬา Nation-U Games
ถานที่
 สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
ายละเอียด
 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ร่วมการแข่งขันกีฬา Nation-U Games โดยมีการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ชาย-หญิง บาสเกตบอล ชาย-หญิง ตะกร้อ ชาย-หญิง แชร์บอล วอลเลย์บอล ชาย-หญิง เปตอง ชาย-หญิง เปตองชายคู่ เปตองหญิงคู่ และเปตองคู่ผสม ในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541213nivet_intG (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group