หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Social Media
ถานที่
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารคณะบริมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
ายละเอียด
 มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง จัดอบรมให้กับคณาจารย์จังหวัดลำปาง ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การแนะแนวการใช้ Social Mediaโดยวิทยากรมืออาชีพ คุณเมธา เกรียงปริญญากิจ นักบริหารองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งาน Social Media มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง การจัดอบรมดังกล่าว มีการฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และเพื่อประสิทธิภาพที่ทางผู้เชี่ยวชาญจะสามารถเข้าถึงและนำผลไปปฏิบัติได้จริงในด้านการเรียนการสอน ดังกล่าวต่อไป
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541215nivet_intY (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group