หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 ม.เนชั่น แถลงข่าวสื่อมวลชน เป็น ม.เนชั่นลำปาง
ถานที่
 ห้องประชุมใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
ายละเอียด
 ม.เนชั่นลำปาง ได้รับอนุมัติเปลี่ยนชื่อจากกระทรวงศึกษาธิการ “พร้อมเดินหน้าผลักดัน มหาลัยสู่มหาวิทยาอาเซี่ยน” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง และผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดงาน ““Meet The Press” แถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง หลังจาก มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ได้รับอนุญาต ให้เปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยโยนก เป็นมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง โดยนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง กล่าวว่า บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาบริการจัดการเรื่องของการศึกษา สาเหตุมาจาก เนชั่น ซึ่งทำงานด้านสื่อสารมวลชนมานานหลายสิบปี และได้เข้าไปมีส่วนร่วมในแวดวงการศึกษา ในฐานะองค์กรและส่วนตัวไปช่วยเหลือด้านการศึกษา ทั้งให้ทุนการศึกษาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือพระภิกษุสามเณร ทั้งการไปร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการศึกษา และยังได้เดินทางไปบรรยาย ตามมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ทั่งในประเทศและต่างประเทศ ในเรื่องการบริการจัดการ การตลาด เรื่องการบริหารสื่อบุคคลากร เนชั่น ก็ได้รับเกียรติไปเป็น อาจารย์ เป็นวิทยากรสอน ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ บุคลากรไม่น้อยที่เข้าไปเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อยู่ในสภาหลายแห่ง ส่วนตัวผมเองได้มีโอกาสช่วยทางภาคเหนือ โดยเป็นกรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประมาณ 7 ปี ตอนนี้ยังเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาอยู่ ไม่ได้คิดและคาดฝันว่าสักวันหนึ่งจะมาเป็นผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง โดยตรงของมหาวิทยาลัย แต่เมื่อไดรับการทาบทามการสนับสนุน จากผู้ได้รับการอนุญาตเดิมและสนับสุนนเต็มที่ ผมและทีมงานควรเข้ามาบริหารมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพราะว่าเรามีความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าในระดับในประเทศหรือในระดับสากล ซึ่งก็เป็นความจริงถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องการศึกษาเราต้องคิดมากและคิดหนักเมื่อต้องทำนอกเหนือจากสิ่งที่เราทำคือเรื่องสื่อสารมวลชล การศึกษาเราจึงเข้ามา ผ่านไปเกือบ 1 ปี ประมาณ 9-10 เดือน ขอขอบคุณในรอบปี ที่กำลังจะผ่านไป รอบปีเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนง ท่านได้ให้กำลังใจให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจึงขอขอบพระคุณ ทุกท่านและวันนี้ เป็นโอกาสที่ดีนอกจากสรุปผลงานมาร่วมถึงมีการมอบของที่ระลึก สิ่งสำคัญคือเราได้พบกับท่านเราแถลงว่า ปีหน้าเราจะทำอะไรบ้าง อีก 3 ปี จะเป็นเรื่องสำคัญระดับอาเชี่ยน และเรื่องที่น่ายินดีคือการยื่นขอเปลี่ยนชื่อจาก มหาวิทยาลัยโยนก มาเป็นมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ใช้เวลา 2 รัฐบาล รัฐบาลที่แล้ว ทำให้ไม่เสร็จ ต้องมารอรัฐบาลใหม่ ก็มีเรื่องวุ่นวายทั้งน้ำท่วม และเมื่อวันที 15 ธ.ค. 2554 ผมได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านยินดีมอบด้วยมือของท่านเอง ใบอนุญาตเป็นทางการ ซึ่งได้เชิญท่านอธิการบดี ไปรับมอบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เพราะฉะนั้นชื่อของเรานั้น ต่อไปนี้เป็นชื่อที่ไม่ต้องมีหมายเหตุ ที่ผ่านมาต้องมีหมายเหตุ ว่ากำลังอยู่ขั้นตอนการของการขอนุญาต เปลี่ยนชื่อรอการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาการ ต่อไปนี้เรียกชื่อได้อย่างเต็มที่ว่า มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ส่วนสาเหตุผมให้ท่านทราบแล้วว่าชื่อโยนก เป็นชื่อที่ดี แต่ถ้าพูดถึงการต่อยอดให้ทั่วถึง ทั่วทั้งประเทศ และต่อยอดไปต่างประเทศและต่อยอดทั่วโลก ซึ่งเป็นเป้าหมายของเราที่เราจะทำ ตั้งต่อเครือข่ายของเนชั่นและพันธมิตรมีอยู่ทั่วโลก ไม่ใช่เรื่องสื่ออย่างเดียว สื่อหลายๆสื่อ ในโลกนี้ ก็ทำเรื่องของการศึกษามหาวิทยาลัย ดังๆ ในต่างประเทศก็เป็นของสื่อเหมือนกัน เพราะฉะนั้นสื่อมาเรื่องของการศึกษา ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกใหม่ เป็นเรื่อง ที่ทำมาแล้ว และประสบความสำเร็จมาแล้ว การที่เราจะเชื่อมโยงไปทั่วประเทศและต่างประเทศชื่อจะต้องเป็นชื่อที่สากล และเป็นชื่อ ที่เรียบง่ายจำง่าย สะดวก และเป็นสากลจริงที่เราเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัยโยนก เป็นมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปา ง ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปางกล่าวสรุปจาก ประเด็นที่นายสภาฯ พูด คือ เราต้องการทำความเข้าใจและสืบทอดชัดเจน โดยหลักแล้ว อยากให้ ผู้สื่อข่าว สังคม และชาวลำปาง รวมทั้งในประเทศ ที่ผ่านมา เราได้ผลิตบัณฑิต ทีมีผลงานให้กับประเทศอย่างไรบ้าง เป้าหมายที่สำคัญ เรื่องมองไปข้างหน้า มองไปแล้วว่า ทางมหาวิทยาลัยเนชั่น จะมีทิศทางอย่างไร คือสิ่งที่จะแจ้งให้ทราบ และเชื่อมโยง ที่นายกสภากล่าว ในส่วนที่ มองไปข้างหน้า 3- 4 ปี ข้างหน้าเรื่องอาเซี่ยนเป็นเรื่องสำคัญและเศรษฐกิจของอาเซี่ยนจะผลอะไรกับท้องถิ่นของลำปาง ในส่วนนีมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เรื่องการศึกษาบัณฑิตตั้งแต่ปีหน้านี้ จะเร่งการเตรียมพร้อมด้านภาษา เป็นเรื่องที่สำคัญสิ่งที่เราเร่งออกมันสะท้อนอยู่ที่ไหน มันสะท้อนอยู่ที่ 3 ตัว คือ 1.เรื่องภาษา อังกฤษ 2.ชูประเด็นเรื่องของความเป็นมืออาชีพ 3.จบแล้วต้องทำงานเป็น ทำงานเป็นของมหาวิทยาลัยเนชั่น มันคลอบคลุมไปถึงอาเชี่ยนด้วย เพราะฉะนั้นมุมมอง การศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชั่นต้องเข้าเรียนรู้ เชื่อมโยงกับอาเชี่ยน เป็นสิ่งทีกำหนดไว้ในหลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยเนชั่น เราตระหนัก เป็นอย่างดี จะทำอย่างไรในการผลักดันท้องถิ่นลำปาง และจะผลักดัน มหาวิทยาลัย อุดมศึกษาในพื้นที่ ลำปางและในประเทศไทยในการรองรับอาเซี่ยน มหาวิทยาลัยเน จะทำอย่างไรที่จะผลักดัน ภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ สิ่งที่จะสะท้อนออกมา มันจะอยู่ที่การดำเนินการ มีอยู่ 4 ส่วน คือ1. การเรียนการสอน 2.วิจัย 3.การบริการวิชาการแก่สังคม 4.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง 4 ส่วนนี้ จะสะท้อนถึงระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ หลักสูตรที่ออกมา เข้าไปรอบรับอาเซียนได้ บัดนี้มหาวิทยาลัยเนชั่น กำหนดหลักสูตรออกมาชัดเจน เฉพาะภาษาอังกฤษ ได้มาตรฐานของกระทรวง และให้สูงกว่ามาตรฐานกระทรวงขึ้นไปอีก บัณฑิตเนชั่น ต้องเข้าสู่อาเซี่ยนให้ได้ เรื่องของสหกิจ ระดับท้องถิ่นและระดับอาเซี่ยน บัณฑิตเนชั่น ต้องอยู่ในระดับอาเซี่ยน โดยเฉพาะทุนของนักศึกษาต่างชาติและทุนนักศึกษาภายในต้องเชื่อมโยงกัน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการอยู่ ทุนการศึกษา ต้องเป็นบัณฑิตที่ยอมรับของประเทศ ได้มีโครงการให้โควต้ากับโรงเรียนที่ประสบอุทุกภัยและ โควตากับโรงเรียน ในท้องถิ่นจะกระจาย ซึ่งบางโรงเรียนยังไม่ทราบ ถ้าหากสนใจเข้าใจติดต่อสอบถามได้ นอกจากนี้เรามีทุนสำหรับ นักศึกษาโควต้า เด็กที่เรียนดีมีจิตอาสา จะสนับสนุนทุนเรียนดีให้ครบ เรียนฟรี รวย จนไม่เกี่ยว นักเรียนเรียนเก่งทีสุดทอปไฟว์ ของห้องของโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของจังหวัด 1ใน 5 ถ้าสมัครมาเราจะรับ ของทอป ให้อะไรบ้าง ค่าเรียนไม่ต้องจ่าย ทุนกยศ.เข้าเกณฑ์ไม่ต้องกู้ รัฐบาลเราจะสนับสนุนเรียนได้เกรด อย่างนี้ ทุกปี เรียนจบแล้ว ถ้าสนใจ จะเรียนปริญญาโทต่อ คือเป็นการยกระดับการศึกษาของคนเก่ง ถ้าเรียนเก่ง สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ดี เราจะส่งเรียนต่อที่ต่างประเทศ จบต่างประเทศเราจะให้เป็นอาจารย์ต่อไป
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541216nivet_intJ (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group