หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 ครบรอบวันเกิด ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.เนชั่น
ถานที่
 โถงเสานัก อาคารคณะบริหารธุรกิจ ม.เนชั่น
ายละเอียด
 ม.เนชั่นลำปาง จัดงานครบรอบวันเกิดให้กับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และพนักงาน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 เวลา 12..00 น. คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง และผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง จัดงานครบรอบวันเกิด ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ที่ครบรอบวันเกิดในเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2554 ณ โถงเสานัก อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541216nivet_intO (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group