หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 ม.เนชั่น มอบผ้าห่ม ถุงยังชีพและน้ำดื่มต้านภัยหนาว
ถานที่
 5 หมู่บ้าน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ายละเอียด
 ม.เนชั่นลำปางต้านภัยหนาว มอบผ้าห่มกันหนาว ถุงยังชีพ น้ำดื่ม ผู้ประสบภัยหนาว เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 น. คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง และผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ได้นำผ้าห่มกันหนาว พร้อมถุงยังชีพ น้ำดื่ม กว่า 1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยคณะได้เดินทางไปที่ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา นำผ้าห่มกันหนาว พร้อมถุงยังชีพ และน้ำดื่ม มอบให้แก่ราษฎรบ้านแจ้ซ้อนเหนือ ม.11 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง จำนวน 390 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 961 คน จากนั้นได้เดินทางไป วัดบ้านทุ่ง ม.4 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ได้นำผ้าห่มกันหนาว พร้อมทั้งถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ไปมอบให้กับราษฎร จำนวน 170 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 535 คน และได้เดินทางไปบ้านใหม่พัฒนา ม.8 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ได้นำผ้าห่มกันหนาว พร้อมทั้งถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ไปมอบให้กับราษฎร จำนวน 147 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 920 คน ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าโม้ง และได้เดินทางนำผ้าห่มกันหนาว พร้อมทั้งถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ไปมอบให้กับราษฎร บ้านแม่แจ๋ม ม.10 และม.1 จำนวน กว่าพันคน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตรกรรม โดยมีกำนันสอน ต๊ะเวที กำนัน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เป็นผู้นำหมู่บ้าน ให้การตอนรับ ซึ่งการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของราษฎร โดยเฉพาะภัยหนาว ที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปาง กำลังประสบภัยหนาวอยู่ในขณะนี้
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541217nivet_intG (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group