หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปางร่วมงานบุญตั้งธรรมหลวง
ถานที่
 ณ บริเวณศาลหลักเมือง อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ายละเอียด
 ม.เนชั่นลำปาง ร่วมงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศมหาชาติ) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 7 รอบ มหาราช ครั้งที่ 9 ประจำปี 2554 จังหวัดลำปาง (กัณฑ์วนประเวศน์) ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณศาลหลักเมือง ลานประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541222nivet_intK (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group