หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 รับพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555 จากท่านอธิการบดี
ถานที่
 อาคาร มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา สำนักอธิการบดี
ายละเอียด
 นายวีระพันธ์ แก้วรัตน์ นายกสโมสรอาจารย์เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง มอบของที่ระลึกให้กับ ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ในโอกาสรับพรส่งท้ายปีเก่า 2554 ต้อนรับปีใหม่ 2555 ณ ห้องประชุม อาคารมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541226nivet_intZ (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group