หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดประตูเนชั่น เปิดโลกอุดมศึกษา
ถานที่
 อาคาร มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัมนา
ายละเอียด
 มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจัดงานแต่ละฝ่าย การจัดโครงการเปิดประตูเนชั่น เปิดโลกอุดมศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ที่ห้องประชุม อาคาร มูลนิดร.เทียม โชควัฒนา อาจารย์ ดร.วันชาติ นภาศรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โครงการเปิดประตูเนชั่น เปิดโลกอุดมศึกษา 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ที่จะจัดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 25545 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25550117nivet_intJ (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group