หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 ค่ายนิเทศ เภทไหน
ถานที่
 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ายละเอียด
 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ค่ายนิเทศ เภทไหน โดยมีคณาจารย์ และนักเรียน ในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ในวันที่ 19 มกราคม 2554
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25550119nivet_intU (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group