หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 งานราตรีอ่างแก้ว\' 55 ลำปาง
ถานที่
 อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ายละเอียด
 ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานราตรีอ่างแก้ว’ 55 จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เป็นประธานกรรมการฝ่ายจัดงานราตรีอ่างแก้ว’55 พร้อมด้วยท่านสุรชัย จงรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ท่าน ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง ท่านธรรมรักษ์ พิชญกุล และท่าน ดร.กาญจนา ภาสุรพันธ์ ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับนับถือในจังหวัดลำปาง และศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพและร่วมอยู่ในงานอย่างหลากหลาย เป็นทั้งในระดับหัวหน้าส่วนราชการ ทางด้านการศึกษา และการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับนักศึกษาเก่ารุ่นน้องๆ ที่จะได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กับรุ่นพี่ๆ และเข้าใจถึงเจตนาและประโยชน์ของการรวมพลังสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม และเพื่อหารายได้สำหรับดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในจังหวัดลำปาง ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในปีการศึกษา 2555 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555
ว็บเพจ
 25550124nivet_intD
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25550124nivet_intD (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group