หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 ผู้บริหารเครือเนชั่น กรุ๊ป (NMG)
ถานที่
 เยี่ยมมหาวิทยาลัยเนชั่น และจังหวัดลำปาง
ายละเอียด
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ให้การต้อนรับ คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนายกสภามหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทในเครือเนชั่นกรุ๊ป (NMG) เดินทางเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง และสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 27 มกราคม 2555
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25550127nivet_intW (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group