หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 มหาวิทยาลัยเนชั่น รับบริจาคผ้าจีวรบวชป่า
ถานที่
 วัดในจังหวัดลำปาง
ายละเอียด
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง จัดโครงการ “รักษ์ป่า พัฒนาวัด นมัสการรอยพระพุทธบาท” เพื่อบวชป่าอันเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดพระพุทธศิลาสาธุ (สาแพะ) และพุทธอุทยานห้วยลูด พระพุทธบาท 4 รอย ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง จึงได้จัดโครงการ “รักษ์ป่า พัฒนาวัด นมัสการรอยพระพุทธบาท” ในการดำเนินการครั้งนี้ จะเป็นการบวชป่าในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่รอบๆ บริเวณวัดพระพุทธศิลาสาธุ (สาแพะ) และพุทธอุทยานห้วยลูด พระพุทธบาท 4 รอย ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ และพัฒนาวัดให้ร่มรื่นเหมาะแก่การดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรม อีกทั้งยังมีการเสวนาหัวข้อ “เยาวชนกับการอนุรักษ์ป่า” โดยวิทยากรจากกรมป่าไม้และพระนักอนุรักษ์ ในการบวชป่าในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมบริจาคผ้าจีวรบวชป่าได้ที่ อาจารย์สุทธิ์พจน์ ศิริรัตนาสกุล โทร. 054-265170-6 ต่อ 172 มือถือ โทร.089-4291419 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25550208nivet_intO (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group