หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 รักษ์ป่า พัฒนาวัด มนัสการรอยพระพุทะบาท เพื่อบวชป่า
ถานที่
 ณ พุทธอุทยานห้วยลูด พระพุทธบาท 4 รอย
ายละเอียด
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “รักษ์ป่า พัฒนาวัด มนัสการรอยพระพุทธบาท” เพื่อบวชป่า โดยมีพระครูสันติ พนารักษ์ เจ้าอาวาส พุทธอุทยานห้วยลูด เป็นองค์พิจารณา และมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ร่วมบวชป่า จำนวน 900 ต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีมีจิตอาสา จัดโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ พุทธอุทยานห้วยลูด พระพุทธบาท 4 รอย ต.บ้านสา อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25550217nivet_intE (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group