หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 ประชุมหอการค้าจังหวัดลำปาง
ถานที่
 โรงแรมเอเซียลำปาง
ายละเอียด
 นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าร่วมประชุม และอวยพรครบรอบวันเกิดให้กับรองประธานและคณะกรรมการที่เกิดในเดือนเมษายน 2555 ได้แก่ พ.ต.ท.สมบูรณ์ บุรณพิร รองประธาน, คุณนวลศรี พรหมไชยวงค์ ประชาสัมพันธ์, คุณนเรศร์ ภิงคารวัฒน์ นายทะเบียน, คุณประยูร แก้วเดียว กรรมการ และคุณชิน ชิวารักษ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดลำปาง ณ ห้องฉัตรแก้ว โรงแรมเอเชียลำปาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25550410nivet_intF (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group