มหาวิทยาลัยเนชั่น มอบทุนการศึกษา นักเรียน 3 จังหวัดภาคใต้ : 373 : NTU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเนชั่น มอบทุนการศึกษา นักเรียน 3 จังหวัดภาคใต้
มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง มอบทุนการศึกษานักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
“ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 50 ทุน
     มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่กำพร้าจาก บิดา มารดา ที่สูญเสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส มอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน ครอบคลุมค่าเทอม ค่าครองชีพทุกเดือนตลอดจนจบการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง กล่าวว่าสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ซึ่งเกิดมาจากปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเหตุการณ์ลอบทำร้าย วางเพลิง วางระเบิด และจลาจลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จึงทำให้มีผู้เสียชีวิตขึ้นจำนวนมาก และได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และที่สำคัญอย่างยิ่งคือการศึกษา ของนักเรียนในชายแดนใต้
     มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เห็นความสำคัญถึงเรื่องนี้มาก ที่การศึกษาในชายแดนใต้ได้รับผลกระทบจึงเร่งเห็นถึงความสำคัญให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีอนาคตที่ดี จึงได้มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่กำพร้า จาก บิดา และมารดา ที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ได้มีโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและบูรณาการร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้นักเรียนมีความรู้ มีอนาคตที่ดี และไปสู่การสร้างสันติสุข
     มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง จึงได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบ ที่สูญเสีย บิดา และมารดา จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ จำนวน 50 ทุน ครอบคลุมค่าเทอม ค่าครองชีพทุกเดือนตลอดจนจบการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  3 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และมีอนาคตที่ดีขึ้นต่อไป
     ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5426-5170-6 ต่อ 112 และ 209 หรือที่ www.nation-u.com 
นิเวศน์ อินติ๊บ (ภาพ/ข่าว)


รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเนชั่น
แนะนำเว็บไซต์
Nation.ac.th
FB Nation Page
NationU News
NationU Gallery
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group