พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง : 453 : NTU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
เป็นประธานในพิธี “น้อมวันทา บูชาครู
” (ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมเจิมหนังสือ และมอบวุฒิบัตรนักศึกษาทีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จำนวน 38 คน และผูกข้อมือเพื่อเป็นศิริมงคล
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชุมพล พรประภา มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2555
นิเวศน์ อินติ๊บ (ภาพ/ข่าว) 


รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเนชั่น
แนะนำเว็บไซต์
Nation.ac.th
FB Nation Page
NationU News
NationU Gallery
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group