การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบริการ : 457 : NTU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบริการ
อาจารย์จิรพันธ์ สิงห์สอน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบริการ และความรู้และการใช้อุปกรณ์ในการทำงาน การดูแลทำความสะอาด โดยมีอาจารย์ ประภา จำเริญขจรสุข นักวิชาการฝึกอาชีพชำนาญการกลุ่มงานธุรกิจและบริการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมที่เกี่ยวข้องในด้านการบริการ ในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เมื่อ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจาววัง โรงแรมลีเจนท์ลอด์ จังหวัดลำปาง
นิเวศน์ อินติ๊บ (ภาพ/ข่าว)    


รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเนชั่น
แนะนำเว็บไซต์
Nation.ac.th
FB Nation Page
NationU News
NationU Gallery
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group