แนะแนวการศึกษา โรงเรียนแม่ทะวิทยา : 458 : NTU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษา โรงเรียนแม่ทะวิทยา

งานรับนักศึกษาและแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 25 คน ในวันอังคารที่ 10 ก.ค. 55 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสมุด บัญชา ล่ำซำ โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมี อาจารย์พรทิพย์ คล่องแคล่ว ครู คศ.6 หัวหน้างานห้องสมุด และอาจารย์กรรณิการ์ บุตรพิชัย ครู คศ.3 หัวหน้างานแนะแนว ให้การต้อนรับ
นิเวศน์ อินติ๊บ (ภาพ/ข่าว)รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเนชั่น
แนะนำเว็บไซต์
Nation.ac.th
FB Nation Page
NationU News
NationU Gallery
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group