สัมมนาเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายรณรงค์ป้องกันสาธารณภัย : 459 : NTU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : สัมมนาเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายรณรงค์ป้องกันสาธารณภัย

อาจารย์อดิศักดิ์ จำปาทอง รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤต ประจำปี 2555 โดยมีนายเริงณรงค์ ณียวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้มีนักจัดรายการวิทยุ และสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง

นิเวศน์ อินติ๊บ (ภาพ/ข่าว)

 รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเนชั่น
แนะนำเว็บไซต์
Nation.ac.th
FB Nation Page
NationU News
NationU Gallery
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group