แนะแนวการศึกษา ร.ร.ลำปางกัลยาณี : 460 : NTU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษา ร.ร.ลำปางกัลยาณี
งานรับนักศึกษาและแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2555 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวัน ที่ 12 กรกฎาคม 2555
นิเวศน์ อินติ๊บ (ภาพ/ข่าว)


รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเนชั่น
แนะนำเว็บไซต์
Nation.ac.th
FB Nation Page
NationU News
NationU Gallery
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group