สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Tourism Cluster : 461 : NTU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Tourism Cluster
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Tourism Cluster กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2555 (ภายใต้โครงการนวัตกรรมการตลาดท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ปีมหัศจรรย์ ไทยแลนด์) โดยมี นายสุรชัย จงรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานพิธีเปิดการสัมมนาฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง” ให้กับภาครัฐ และภาคเอกชน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2555
นิเวศน์ อินติ๊บ (ภาพ/ข่าว)
 


รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเนชั่น
แนะนำเว็บไซต์
Nation.ac.th
FB Nation Page
NationU News
NationU Gallery
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group