ระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานวิชาการ-วิจัย
รายละเอียด
ID : 203
ชื่องานวิจัย/บทความ (Thai) : Case Studies of Highly Anxious Undergraduate EFL Students in a University in Bangkok
ชื่องานวิจัย/บทความ (Engl) : Case Studies of Highly Anxious Undergraduate EFL Students in a University in Bangkok
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
NTRR : RNTU203
ปีการศึกษา : 2558
ระดับงาน :
หลักสูตร/สาขาวิชา : หมวดศึกษาทั่วไป
คณะ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ศูนย์การศึกษา :
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร : 570604
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Thai) : JEFFREY DAWALA WILANG
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Engl) : JEFFREY DAWALA WILANG

คำสำคัญ :

English as a foreign language - foreign language anxiety - university


Keyword :

English as a foreign language - foreign language anxiety - university


บทคัดย่อ :

Abstract While most research on foreign language anxiety established its debilitating effect on learners language performances - few others are actually grateful for its facilitating effect In an EFL classroom of undergraduate students in a university in Bangkok - a survey was conducted using Foreign Language Classroom Anxiety Scale FLCAS to determine their level of foreign language anxiety FLA The data obtained were analyzed using SPSS specifically - descriptive analysis to identify students who reported experiencing very high level of anxiety Using case studies - three students with high - intermediate and low English language proficiencies were invited to take part in our individual interviews to shed light on their perspectives with regards to foreign language anxiety The interview data were thematized accordingly and it was found out that there are some anxiety factors similar among the participants such as native language s grammatical structure and teacher-induced anxiety - i e - teacher persona and teaching styles Other factors varied according to the learners exposure to English language - learner characteristics - and peer-induced anxiety The results have some practical implications to language teaching in Thailand


Abstract :

Abstract While most research on foreign language anxiety established its debilitating effect on learners language performances - few others are actually grateful for its facilitating effect In an EFL classroom of undergraduate students in a university in Bangkok - a survey was conducted using Foreign Language Classroom Anxiety Scale FLCAS to determine their level of foreign language anxiety FLA The data obtained were analyzed using SPSS specifically - descriptive analysis to identify students who reported experiencing very high level of anxiety Using case studies - three students with high - intermediate and low English language proficiencies were invited to take part in our individual interviews to shed light on their perspectives with regards to foreign language anxiety The interview data were thematized accordingly and it was found out that there are some anxiety factors similar among the participants such as native language s grammatical structure and teacher-induced anxiety - i e - teacher persona and teaching styles Other factors varied according to the learners exposure to English language - learner characteristics - and peer-induced anxiety The results have some practical implications to language teaching in Thailand


หมายเหตุ :1. แฟ้ม บทที่ 1 (.pdf) :
2. แฟ้ม บทที่ 2 (.pdf) :
3. แฟ้ม บทที่ 3 (.pdf) :
4. แฟ้ม บทที่ 4 (.pdf) :
5. แฟ้ม บทที่ 5 (.pdf) :
6. แฟ้ม บรรณานุกรม (.pdf) :
7. แฟ้ม ภาคผนวก (.pdf) :
8. แฟ้ม Fullpaper (.pdf) : Download Click Here!
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 4
 Yesterday 15
 This Month 672
 Last Month 799
 This Year 2,830
 Last Year 2,264
Your IP Address : 54.158.15.97