หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (156) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [13] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (1) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]

Notice: Undefined index: fid in D:\ntu\research\research.php on line 260
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
1   ชื่อหัวข้อ : การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์เพื่อประสิทธิผลด้านส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
  Subject name : The Public Relation Works Creation for Effectuate Lampang s Tourism Promotion

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : นายอดิศักดิ์ จำปาทอง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU102
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : งานวิจัย
 -  หลักสูตรนิเทศศาสตร์
 -  คณะนิเทศศาสตร์

Total 1 Record 1
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 24
 Yesterday 22
 This Month 331
 Last Month 773
 This Year 5,872
 Last Year 2,264
Your IP Address : 34.235.127.68