หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
1   ชื่อหัวข้อ : Decreasing Anxiety among Communication Arts EFL Students Through Peer Teaching and Activities
  Subject name : Decreasing Anxiety among Communication Arts EFL Students Through Peer Teaching and Activities

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : Jeffrey Dawala Wilang
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU229
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน :
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หมวดศึกษาทั่วไป
 -  
2   ชื่อหัวข้อ : Specific listening anxiety situations among users of Englishes in a lingua franca setting
  Subject name : Specific listening anxiety situations among users of Englishes in a lingua franca setting

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : Jeffrey Dawala Wilang
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU228
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน :
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หมวดศึกษาทั่วไป
 -  
3   ชื่อหัวข้อ : การพัฒนาการบูรณาการระบบสารสนเทศบุคลากร โดยใช้ตัวแบบทูน่า กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น
  Subject name : A Development of Information System Integration by TUNA Model Using A Case Study of Nation University

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU227
  Fullpaper :
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน :
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4   ชื่อหัวข้อ : Utilization of Pretreated Peanut Hulls for The Optimized Bioproduction of Cellulase by Pycnoporus Sanguineous
  Subject name : Utilization of Pretreated Peanut Hulls for The Optimized Bioproduction of Cellulase by Pycnoporus Sanguineous

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : เมธัส ชูเวช
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU225
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน :
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 -  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5   ชื่อหัวข้อ : The Application of Remote Sensing and Geographic Information System for Improving Public Services in Lampang Province - Northern Thailand
  Subject name : The Application of Remote Sensing and Geographic Information System for Improving Public Services in Lampang Province - Northern Thailand

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU224
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน :
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6   ชื่อหัวข้อ : What is ASEAN? An analysis of ?Skywalk interviews in Bangkok
  Subject name : What is ASEAN? An analysis of ‘Skywalk interviews in Bangkok

  ปีการศึกษา : 2559
  นักวิจัย : Jeffrey Dawala Wilang* - Atita Satitdee - Pata Rongrat
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU208
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน :
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หมวดศึกษาทั่วไป
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7   ชื่อหัวข้อ : Case Studies of Highly Anxious Undergraduate EFL Students in a University in Bangkok
  Subject name : Case Studies of Highly Anxious Undergraduate EFL Students in a University in Bangkok

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : JEFFREY DAWALA WILANG
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU203
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน :
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หมวดศึกษาทั่วไป
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Total 7 Record 1
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 1
 Yesterday 14
 This Month 348
 Last Month 778
 This Year 3,284
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212