Social Networks

ตั้งเป้าหมายในการเรียน

• การเรียนภาษาแบบ E-learning นั้น ต้องอาศัยแรงจูงใจจากตัวผู้เรียนมากขึ้น กว่าการเรียนในรูปแบบเดิม
• พิจารณาดูว่าปัจจัยใดเป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุด และสำคัญที่สุดที่จะเรียนภาษา ให้ตั้งเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้จริง
• ลำดับความสำคัญ
• เอาชนะการต่อต้านและความขึ้เกียจของตนเอง โดยการยึดเหนี่ยวกับแผนการเรียน กำหนดเวลาของการกระทำการสิ่งหนึ่งๆ เพื่อให้สำเร็จลุล่วง
• ให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และกำหนดเวลาเรียนที่แน่นอน

จัดการกับเวลาเรียน

• บอกเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย ถึงความจำเป็นและความตั้งใจที่จะเรียนรู้ รวมถึงเป้าหมายที่คุณต้องทำให้สำเร็จ
• การบรรลุเป้าหมายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อยึดอยู่กับแผน ควรกำหนดตารางเวลาเรียนในช่วงระหว่างสัปดาห์ และเผื่อเวลาสำรองไว้ด้วย
• เริ่มเรียนจากระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 30 นาที
• เมื่อชั่วโมงการเรียนยาวนาน ควรหาเวลาพักบ้าง

ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการเรียน

• ทบทวนเนี้อหาที่เป็นความรู้ใหม่ให้บ่อยครั้ง
• ไม่ลืมที่จะทบทวนสิ่งที่เคยคิดว่ายากในตอนแรก
• จัดตารางเพื่อทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาในแผนการเรียนด้วย
• เมื่อเรียนอย่างคร่ำเคร่ง อย่าลืมพักบ้าง
• ให้รางวัลตนเองเมื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นำสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้

• ใช้วิธีการสื่อสารต่างๆให้เป็นประโยชน์ (อีเมล์ หรือ โทรศัพท์) เพื่อโต้ตอบกับผู้เรียนคนอื่นและติวเตอร์
• แบ่งปันเคล็ดลับการเรียนรู้และความก้าวหน้าของการเรียนกับเพื่อนร่วมงาน

ลดสิ่งที่จะมารบกวนช่วงระหว่างการเรียน

• วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจรบกวนการเรียน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ลักษณะสถานที่เรียน เพื่อนร่วมงานบริเวณนั้น)
• สร้างบรรยากาศการเรียนที่ปลอดปัจจัยการรบกวนข้างต้น โอนสายเรียกเข้าให้เพื่อนร่วมงานระหว่างการเรียน และพูดคุยถึงผลที่ได้กับเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย

วีดีโอแนะนำการใช้งาน เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ คู่มือการเข้าใช้งาน
1. การตรวจคำตอบ 1. การตรวจคำตอบ 1. คู่มือการ Login เข้าสู่ระบบ
2. 5 ขันตอนในการทำแบบฝึกหัด 2. แถบสีมหัศจรรย์ 2. คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
3. การใช้งานบทสนทนาวีดีโอ 3. ศูนย์ฝึกต่างๆ 3. คู่มือการใช้งานฉบับเต็ม
4. ศูนย์ธุรกิจ 4. การตั้งค่าระบบเสียง 4. กิจกรรมเสริมทักษะ
5. ศูนย์ฝึกไวยากรณ์ 5. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 5. ลืมรหัสผ่าน
6. ศูนย์ฝึกการออกเสียง 6. การฝึกคำศัพท์ 6. โปรแกรม Team Viewer สำหรับ remote
7. การใช้งานนิตยสาร สำหรับ MAC OS     สำหรับ Windows
8. วิดีโอจาก New York Times
9. วิดีโอการฝึกคำศัพท์บนสมาร์ทโฟน
10. วีดีโอแนะนำการ reset password
11. Guided Tour TH Speexx Mobile Version
บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด
สำนักงาน: 846/32 พระราม 2 ซ.43 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
สาขา: 105/2 ถ.สายวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 |
Tel: 0-2581-1222-5 Fax: 0-2581-1221 | www.speexx.co.th | Email:support@speexx.co.th
มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์ ลำปาง: 444 ถ.วชิรวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 | Tel: 0-5426-5170
ศูนย์ บางนา: 1854 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 | Tel: 0-2338-3757
เว็บไซต์: www.nation.ac.th