ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555


Statistics
Start : 14 - 11 - 2556
  Today
1
  Yesterday
7
  This Month
103
  Last Month
183
  This Year
1,992
  Last Year
1,962


มหาวิทยาลัยเนชั่น
ประกาศ
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
  น้อง ๆ ป.ตรี สามารถตรวจสอบ วัน เวลา การพบอาจารย์ที่ปรึกษา และ ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2017-12-06,14:42:53 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  น้อง ๆ สามารถ ตรวจสอบ วิชา วัน เวลา ห้องสอบ ของการสอบปลายภาคได้ที่นี่ค่ะ น้องๆ สามารถ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแต่ละรายวิชาได้ที่บอร์ด หน้าห้องทะเบียนฯ ค่ะ
ลงประกาศ : 2017-11-28,16:31:05 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  แนวปฏิบัติการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อการสำเร็จการศึกษา
  น้อง ๆ สามารถดูแนวปฏิบัติการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อการสำเร็จการศึกษา ตามประกาศนี้ค่ะ
ลงประกาศ : 2017-11-27,16:23:09 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
  นักศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไข ของเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ ได้ที่ "ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 " ค่ะ
ลงประกาศ : 2017-10-30,14:28:22 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
  น้อง ๆ นักศึกษา(ลำปาง) สามารถตรวจสอบ วัน เวลา ในการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ลงทะเบียนเรียน และ ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ
ลงประกาศ : 2016-11-22,15:19:54 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
1 2 3 4 5 6 Next
 
 
1 2 3 4 5 6 Next

    adminaa  |  คู่มือ สำหรับ admin

**********************************
ปฏิทินการศึกษา 2559
(ไทย)


1. คู่มือสำหรับนิสิต
1.1 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2562
1.2 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2561
1.3 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2560
1.4 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2559
1.5 คู่มือการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.6 คู่มือ ระบบให้กู้ยืมเงินผ่าน
อินเทอร์เน็ต(e-Studentloan)
1.7 ระเบียบเครื่องแต่งกายนักศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.8 คู่มือการผ่อนผันทหาร
1.9 คู่มือการให้คำปรึกษา
1.10 คู่มือการใช้ ระบบอีเลินนิ่ง
สำหรับนักศึกษา
1.11 คู่มือ ThaiLIS เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
1.12 คู่มือห้องสมุดและการสืบค้น
1.13 ระเบียบการใช้งานห้องสมุด
1.14 วิธีเปลี่ยน Password เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
1.15 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
1.16 คู่มือการใช้ ระบบรายงานผลการเรียนสำหรับนักศึกษา
1.17 คู่มือ งานสหกิจศึกษา
เพื่อการพัฒนาอาชีพ 2555


นายธวัชชัย แสนชมภู
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา