ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555


Statistics
Start : 14 - 11 - 2556
  Today
5
  Yesterday
8
  This Month
177
  Last Month
157
  This Year
1,042
  Last Year
2,936


มหาวิทยาลัยเนชั่น
ประกาศ
  aldsvbfn
  1
ลงประกาศ : 2017-03-02,03:21:15 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  debvehko
  1
ลงประกาศ : 2016-12-28,04:53:19 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
  น้อง ๆ นักศึกษา(ลำปาง) สามารถตรวจสอบ วัน เวลา ในการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ลงทะเบียนเรียน และ ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ
ลงประกาศ : 2016-11-22,15:19:54 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
  น้อง ๆ สามารถตรวจสอบ วิชา วัน เวลา ห้องสอบ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2016-11-17,10:13:35 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
   มหาวิทยาลัย กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 รายลเอียด คลิดที่นี่
ลงประกาศ : 2016-11-17,09:41:20 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
1 2 3 4 5 6 7 8 Next
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 Next

    admin  |  คู่มือ สำหรับ admin

**********************************
ปฏิทินการศึกษา 2559
(ไทย)


1. คู่มือสำหรับนักศึกษา
1.1 คู่มือการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.2 คู่มือ ระบบให้กู้ยืมเงินผ่าน
อินเทอร์เน็ต(e-Studentloan)
1.3 ระเบียบเครื่องแต่งกายนักศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.4 คู่มือการผ่อนผันทหาร
1.5 คู่มือการให้คำปรึกษา
1.6 คู่มือการใช้ ระบบอีเลินนิ่ง
สำหรับนักศึกษา
1.7 คู่มือ ThaiLIS เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
1.8 คู่มือห้องสมุดและการสืบค้น
1.9 ระเบียบการใช้งานห้องสมุด
1.10 วิธีเปลี่ยน Password เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
1.11 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
1.12 คู่มือการใช้ ระบบรายงานผลการเรียนสำหรับนักศึกษา
1.13 คู่มือ งานสหกิจศึกษา
เพื่อการพัฒนาอาชีพ 2555


นายธวัชชัย แสนชมภู
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา