ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555


Statistics
Start : 14 - 11 - 2556
  Today
12
  Yesterday
3
  This Month
195
  Last Month
157
  This Year
1,060
  Last Year
2,936


มหาวิทยาลัยเนชั่น
ประกาศ
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป
  น้อง ๆ นักศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2016-08-22,10:44:39 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ประกาศตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  นักศึกษา สามารถตรวจสอบ ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2016-07-14,04:42:32 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558
  นักศึกษาสามารถ ตรวจสอบ วิชา วัน เวลา การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 ได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2016-04-08,04:33:09 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2558
  นักศึกษา สามารถตรวจสอบ วิชา วันเวลา การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 ได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2016-03-01,03:54:20 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ผลการทดสอบความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษ
  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สามารถตรวจสอบผลการทดสอบได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2015-12-23,10:25:00 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
 
 

    admin  |  คู่มือ สำหรับ admin

**********************************
ปฏิทินการศึกษา 2559
(ไทย)


1. คู่มือสำหรับนักศึกษา
1.1 คู่มือการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.2 คู่มือ ระบบให้กู้ยืมเงินผ่าน
อินเทอร์เน็ต(e-Studentloan)
1.3 ระเบียบเครื่องแต่งกายนักศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.4 คู่มือการผ่อนผันทหาร
1.5 คู่มือการให้คำปรึกษา
1.6 คู่มือการใช้ ระบบอีเลินนิ่ง
สำหรับนักศึกษา
1.7 คู่มือ ThaiLIS เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
1.8 คู่มือห้องสมุดและการสืบค้น
1.9 ระเบียบการใช้งานห้องสมุด
1.10 วิธีเปลี่ยน Password เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
1.11 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
1.12 คู่มือการใช้ ระบบรายงานผลการเรียนสำหรับนักศึกษา
1.13 คู่มือ งานสหกิจศึกษา
เพื่อการพัฒนาอาชีพ 2555


นายธวัชชัย แสนชมภู
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา