ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555


Statistics
Start : 14 - 11 - 2556
  Today
5
  Yesterday
13
  This Month
131
  Last Month
178
  This Year
2,274
  Last Year
2,936


มหาวิทยาลัยเนชั่น
ประกาศ
  ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2558
  นักศึกษา สามารถตรวจสอบ วิชา วันเวลา การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 ได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2016-03-01,03:54:20 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ผลการทดสอบความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษ
  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สามารถตรวจสอบผลการทดสอบได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2015-12-23,10:25:00 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2558
  น้อง ๆ สามารถตรวจสอบ วันเวลา ในการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2015-11-23,10:37:12 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558
  น้อง ๆ สามารถตรวจสอบ วิชา วัน เวลา ของการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 ได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2015-11-13,15:55:53 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  เลื่อนการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558
  ด้วยมหาวิทยาลัย มีการเลื่อนการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ศูนย์ลำปาง ได้มีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 เป็นวันที่ 9 ธันวาคม – 17 ธันวาคม 2558 (รายละเอียดตามเอกสารกำหนดการการเลื่อนการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558)
ลงประกาศ : 2015-11-12,15:15:48 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
 
 

    admin  |  คู่มือ สำหรับ admin

**********************************
ปฏิทินการศึกษา 2559
(ไทย)


1. คู่มือสำหรับนักศึกษา
1.1 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2560
1.2 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2559
1.3 คู่มือการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.4 คู่มือ ระบบให้กู้ยืมเงินผ่าน
อินเทอร์เน็ต(e-Studentloan)
1.5 ระเบียบเครื่องแต่งกายนักศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.6 คู่มือการผ่อนผันทหาร
1.7 คู่มือการให้คำปรึกษา
1.8 คู่มือการใช้ ระบบอีเลินนิ่ง
สำหรับนักศึกษา
1.9 คู่มือ ThaiLIS เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
1.10 คู่มือห้องสมุดและการสืบค้น
1.11 ระเบียบการใช้งานห้องสมุด
1.12 วิธีเปลี่ยน Password เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
1.13 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
1.14 คู่มือการใช้ ระบบรายงานผลการเรียนสำหรับนักศึกษา
1.15 คู่มือ งานสหกิจศึกษา
เพื่อการพัฒนาอาชีพ 2555


นายธวัชชัย แสนชมภู
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา