ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555


Statistics
Start : 14 - 11 - 2556
  Today
10
  Yesterday
10
  This Month
135
  Last Month
181
  This Year
1,878
  Last Year
2,936


มหาวิทยาลัยเนชั่น
ประกาศ
  เลื่อนการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558
  ด้วยมหาวิทยาลัย มีการเลื่อนการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ศูนย์ลำปาง ได้มีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 เป็นวันที่ 9 ธันวาคม – 17 ธันวาคม 2558 (รายละเอียดตามเอกสารกำหนดการการเลื่อนการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558)
ลงประกาศ : 2015-11-12,15:15:48 
Edit    Delete     คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2558
  น้อง ๆ สามารถตรวจสอบ วิชา วัน เวลาสอบ ได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2015-10-02,09:51:24 
Edit    Delete     คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ภาคเรียนที่ 2/2557
  นักศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้ ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ
ลงประกาศ : 2015-09-10,11:01:51 
Edit    Delete     คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2557
  น้อง ๆ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเรียนดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ
ลงประกาศ : 2015-08-25,18:33:26 
Edit    Delete     คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558
  น้อง ๆ สามารถตรวจสอบ ตารางเรียน ห้องเรียน ของภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2015-08-10,07:59:29 
Edit    Delete     คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
 
 

    admin  |  คู่มือ สำหรับ admin

**********************************
ปฏิทินการศึกษา 2559
(ไทย)


1. คู่มือสำหรับนักศึกษา
1.1 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2560
1.2 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2559
1.3 คู่มือการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.4 คู่มือ ระบบให้กู้ยืมเงินผ่าน
อินเทอร์เน็ต(e-Studentloan)
1.5 ระเบียบเครื่องแต่งกายนักศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.6 คู่มือการผ่อนผันทหาร
1.7 คู่มือการให้คำปรึกษา
1.8 คู่มือการใช้ ระบบอีเลินนิ่ง
สำหรับนักศึกษา
1.9 คู่มือ ThaiLIS เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
1.10 คู่มือห้องสมุดและการสืบค้น
1.11 ระเบียบการใช้งานห้องสมุด
1.12 วิธีเปลี่ยน Password เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
1.13 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
1.14 คู่มือการใช้ ระบบรายงานผลการเรียนสำหรับนักศึกษา
1.15 คู่มือ งานสหกิจศึกษา
เพื่อการพัฒนาอาชีพ 2555


นายธวัชชัย แสนชมภู
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา