ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555


Statistics
Start : 14 - 11 - 2556
  Today
9
  Yesterday
3
  This Month
115
  Last Month
171
  This Year
574
  Last Year
1,962


มหาวิทยาลัยเนชั่น
ประกาศ
  ประกาศ นักศึกษาเรียนดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป
  น้อง ๆ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ของภาคเรียนที่ 2/2556 ได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2014-09-09,14:46:47 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ปลายภาค 2/2556
  น้อง ๆ สามารถ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ของการสอบปลายภาค 2/2556 ได้ที่หน้าห้องงานทะเบี่ยนฯ ค่ะ
ลงประกาศ : 2014-02-26,14:35:49 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ประกาศตารางสอบปลายภาค 2/2556
  น้อง ๆ สามารถตรวจสอบ วิชา วัน เวลา ของการสอบปลายภาค 2/2556 ได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2014-02-25,11:19:41 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557
  น้อง ๆ สามารถดูรายละเอียด ต่าง ๆ เกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนการสอน การลงทะเบียน การเปิดภาคเรียน ฯลฯ ได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2014-02-19,08:55:26 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  คู่มือการประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2556
  คู่มือการประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2556
ลงประกาศ : 2014-01-21,15:16:33 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
 
 

    adminaa  |  คู่มือ สำหรับ admin

**********************************
ปฏิทินการศึกษา 2559
(ไทย)


1. คู่มือสำหรับนักศึกษา
1.1 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2560
1.2 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2559
1.3 คู่มือการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.4 คู่มือ ระบบให้กู้ยืมเงินผ่าน
อินเทอร์เน็ต(e-Studentloan)
1.5 ระเบียบเครื่องแต่งกายนักศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.6 คู่มือการผ่อนผันทหาร
1.7 คู่มือการให้คำปรึกษา
1.8 คู่มือการใช้ ระบบอีเลินนิ่ง
สำหรับนักศึกษา
1.9 คู่มือ ThaiLIS เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
1.10 คู่มือห้องสมุดและการสืบค้น
1.11 ระเบียบการใช้งานห้องสมุด
1.12 วิธีเปลี่ยน Password เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
1.13 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
1.14 คู่มือการใช้ ระบบรายงานผลการเรียนสำหรับนักศึกษา
1.15 คู่มือ งานสหกิจศึกษา
เพื่อการพัฒนาอาชีพ 2555


นายธวัชชัย แสนชมภู
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา