ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555


Statistics
Start : 14 - 11 - 2556
  Today
9
  Yesterday
3
  This Month
115
  Last Month
171
  This Year
574
  Last Year
1,962


มหาวิทยาลัยเนชั่น
ประกาศ
  ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2556
  น้อง สามารถตรวจสอบ วัน เวลา และ ห้องสอบ การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556 ได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2014-01-06,14:39:21 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 (ลำปาง)
  น้อง ๆ นักศึกษ และ คณาจารย์ สามารถตรวจสอบ รายวิชา วันเวลา และตารางสอบได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2013-12-18,10:13:52 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2556
  น้อง ๆ สามารถดู ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2556 ได้ที่นี่ และ ตรวจสอบรายชื่อเข้าห้องสอบได้ที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์ หน้าห้องทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ค่ะ
ลงประกาศ : 2013-09-26,16:36:39 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา
   นักศึกษาตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา เนื่องจากใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญาตรี เกินระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 1 ราย ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2013-08-08,13:41:43 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ยกเลิกประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา1/2556
   ตามที่งานทะเบียนฯ ได้ประกาศการพ้นสภาพฯ นักศึกษา เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียน หรือ ขอรักษาสถานภาพนั้น งานทะเบียนฯ ขอยกเลิกรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพฯ 1 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ลงประกาศ : 2013-08-08,13:39:57 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
 
 

    adminaa  |  คู่มือ สำหรับ admin

**********************************
ปฏิทินการศึกษา 2559
(ไทย)


1. คู่มือสำหรับนักศึกษา
1.1 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2560
1.2 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2559
1.3 คู่มือการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.4 คู่มือ ระบบให้กู้ยืมเงินผ่าน
อินเทอร์เน็ต(e-Studentloan)
1.5 ระเบียบเครื่องแต่งกายนักศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.6 คู่มือการผ่อนผันทหาร
1.7 คู่มือการให้คำปรึกษา
1.8 คู่มือการใช้ ระบบอีเลินนิ่ง
สำหรับนักศึกษา
1.9 คู่มือ ThaiLIS เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
1.10 คู่มือห้องสมุดและการสืบค้น
1.11 ระเบียบการใช้งานห้องสมุด
1.12 วิธีเปลี่ยน Password เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
1.13 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
1.14 คู่มือการใช้ ระบบรายงานผลการเรียนสำหรับนักศึกษา
1.15 คู่มือ งานสหกิจศึกษา
เพื่อการพัฒนาอาชีพ 2555


นายธวัชชัย แสนชมภู
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา