ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555


Statistics
Start : 14 - 11 - 2556
  Today
5
  Yesterday
13
  This Month
131
  Last Month
178
  This Year
2,274
  Last Year
2,936


มหาวิทยาลัยเนชั่น
ประกาศ
  ติว และ สอบ COMP 300 IT Examination : Computer for Working
  ประกาศ .. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัยเนชั่น และผู้ที่ยังไม่ผ่านการสอบ IT Examination : Computer for Working มหาวิทยาลัยจะจัดติวให้ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30น. - 15.30น. ณ ห้อง 1208 เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสอบ และผ่านเกณฑ์ 80% ตามประกาศ หากผ่านเกณฑ์ก็จะไม่ต้องลงทะเบียนวิชา COMP 300 เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 และได้รับเกรด S พร้อมรับเกียรติบัตรในฐานะที่สอบผ่านเกณฑ์ในครั้งแรก โดยกำหนดสอบในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00น.
ลงประกาศ : 2015-04-24,16:10:41 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2557
  นักศึกษา สามารถตรวจสอบ วิชา วัน เวลา ของการสอบกลางภาคได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2015-03-03,09:52:26 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557
  น้อง ๆ นักศึกษา สามารถตรวจสอบ รายวิชาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 ได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2014-12-02,16:41:15 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  เอกสารประกอบการทดสอบความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
  เอกสารประกอบชุดที่ 3 แบบฟอร์มจดหมายสมัครงาน
ลงประกาศ : 2014-10-28,10:25:56 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  เอกสารประกอบการทดสอบความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
  เอกสารประกอบ ชุดที่ 2 แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว
ลงประกาศ : 2014-10-28,10:24:59 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
 
 

    admin  |  คู่มือ สำหรับ admin

**********************************
ปฏิทินการศึกษา 2559
(ไทย)


1. คู่มือสำหรับนักศึกษา
1.1 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2560
1.2 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2559
1.3 คู่มือการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.4 คู่มือ ระบบให้กู้ยืมเงินผ่าน
อินเทอร์เน็ต(e-Studentloan)
1.5 ระเบียบเครื่องแต่งกายนักศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.6 คู่มือการผ่อนผันทหาร
1.7 คู่มือการให้คำปรึกษา
1.8 คู่มือการใช้ ระบบอีเลินนิ่ง
สำหรับนักศึกษา
1.9 คู่มือ ThaiLIS เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
1.10 คู่มือห้องสมุดและการสืบค้น
1.11 ระเบียบการใช้งานห้องสมุด
1.12 วิธีเปลี่ยน Password เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
1.13 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
1.14 คู่มือการใช้ ระบบรายงานผลการเรียนสำหรับนักศึกษา
1.15 คู่มือ งานสหกิจศึกษา
เพื่อการพัฒนาอาชีพ 2555


นายธวัชชัย แสนชมภู
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา