ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555


Statistics
Start : 14 - 11 - 2556
  Today
9
  Yesterday
8
  This Month
177
  Last Month
157
  This Year
1,042
  Last Year
2,936


มหาวิทยาลัยเนชั่น
ประกาศ
  ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557
  น้อง ๆ นักศึกษา สามารถตรวจสอบ รายวิชาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 ได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2014-12-02,16:41:15 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  เอกสารประกอบการทดสอบความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
  เอกสารประกอบชุดที่ 3 แบบฟอร์มจดหมายสมัครงาน
ลงประกาศ : 2014-10-28,10:25:56 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  เอกสารประกอบการทดสอบความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
  เอกสารประกอบ ชุดที่ 2 แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว
ลงประกาศ : 2014-10-28,10:24:59 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  เอกสารประกอบการทดสอบความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
  เอกสารประกอบชุดที่ 1 แบบฟอร์มสมัครงาน
ลงประกาศ : 2014-10-28,10:23:51 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ประกาศ นักศึกษาเรียนดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป
  น้อง ๆ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ของภาคเรียนที่ 2/2556 ได้ที่นี่ค่ะ
ลงประกาศ : 2014-09-09,14:46:47 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
 
 

    admin  |  คู่มือ สำหรับ admin

**********************************
ปฏิทินการศึกษา 2559
(ไทย)


1. คู่มือสำหรับนักศึกษา
1.1 คู่มือการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.2 คู่มือ ระบบให้กู้ยืมเงินผ่าน
อินเทอร์เน็ต(e-Studentloan)
1.3 ระเบียบเครื่องแต่งกายนักศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.4 คู่มือการผ่อนผันทหาร
1.5 คู่มือการให้คำปรึกษา
1.6 คู่มือการใช้ ระบบอีเลินนิ่ง
สำหรับนักศึกษา
1.7 คู่มือ ThaiLIS เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
1.8 คู่มือห้องสมุดและการสืบค้น
1.9 ระเบียบการใช้งานห้องสมุด
1.10 วิธีเปลี่ยน Password เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
1.11 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
1.12 คู่มือการใช้ ระบบรายงานผลการเรียนสำหรับนักศึกษา
1.13 คู่มือ งานสหกิจศึกษา
เพื่อการพัฒนาอาชีพ 2555


นายธวัชชัย แสนชมภู
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา