ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555


Statistics
Start : 14 - 11 - 2556
  Today
5
  Yesterday
13
  This Month
131
  Last Month
178
  This Year
2,274
  Last Year
2,936


มหาวิทยาลัยเนชั่น
ประกาศ
  ยกเลิกประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา1/2556
   ตามที่งานทะเบียนฯ ได้ประกาศการพ้นสภาพฯ นักศึกษา เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียน หรือ ขอรักษาสถานภาพนั้น งานทะเบียนฯ ขอยกเลิกรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพฯ 1 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ลงประกาศ : 2013-08-08,13:39:57 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากขาดการติดต่อ
   รายชื่อนักศึกษาที่ขาดการติดต่อ 1/2556 (ไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ติดต่อขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาต่องานทะเบียนฯ)
ลงประกาศ : 2013-08-08,13:37:29 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  ตรวจสอบรายชื่อเข้าห้องสอบ
  น้อง สามารถตรวจสอบรายชื่อเข้าห้องสอบ แต่ละวิชา ของการสอบกลางภาค ได้ที่หน้าห้องทะเบียนค่ะ
ลงประกาศ : 2013-08-08,09:08:53 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
  นักศึกษาที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา
   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 56 ที่ยังไม่ได้ติดต่อถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ให้ติดต่อถ่ายรูป ได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ด่วน ภายในวันศูกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556
ลงประกาศ : 2013-08-07,14:43:57 
    คลิกที่นี่ ! ดูรายละเอียด >>>>
Prev1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
Prev1 2 3 4 5 6 7 8

    admin  |  คู่มือ สำหรับ admin

**********************************
ปฏิทินการศึกษา 2559
(ไทย)


1. คู่มือสำหรับนักศึกษา
1.1 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2560
1.2 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2559
1.3 คู่มือการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.4 คู่มือ ระบบให้กู้ยืมเงินผ่าน
อินเทอร์เน็ต(e-Studentloan)
1.5 ระเบียบเครื่องแต่งกายนักศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.6 คู่มือการผ่อนผันทหาร
1.7 คู่มือการให้คำปรึกษา
1.8 คู่มือการใช้ ระบบอีเลินนิ่ง
สำหรับนักศึกษา
1.9 คู่มือ ThaiLIS เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
1.10 คู่มือห้องสมุดและการสืบค้น
1.11 ระเบียบการใช้งานห้องสมุด
1.12 วิธีเปลี่ยน Password เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
1.13 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
1.14 คู่มือการใช้ ระบบรายงานผลการเรียนสำหรับนักศึกษา
1.15 คู่มือ งานสหกิจศึกษา
เพื่อการพัฒนาอาชีพ 2555


นายธวัชชัย แสนชมภู
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา