ระบบสารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น


ประกาศ


ข้อมูลนักศึกษา
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
คณะ
สาขา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
สถานที่เรียน
แนบไฟล์ Requirements
แนบไฟล์ ประวัติส่วนตัว
แนบไฟล์ จดหมายสมัครงาน
 
หมายเหตุ :
          1.   ช่อง "แนบไฟล์ Requirements" สำหรับ แบบฟอร์มความต้องการในการจัดหางานและฝึกอบรมเพิ่มเติมประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
          2.   ช่อง "แนบไฟล์ ประวัติส่วนตัว" สำหรับ แบบฟอร์มประวัติและผลงาน (Resume)
          3.   ช่อง "แนบไฟล์ จดหมายสมัครงาน" สำหรับ จดหมายสมัครงาน บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Notice: Undefined index: mySearch in D:\ntu\std\preparing_data\stdshow.php on line 5

Notice: Undefined index: myPage in D:\ntu\std\preparing_data\stdshow.php on line 6
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
คณะ
สาขา
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา
สถานที่เรียน
ไฟล์แนบ
requirements
ไฟล์แนบ
ประวัติส่วนตัว
ไฟล์แนบ
จดหมายสมัครงาน
`set|set&s galqsvul คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2555 ลำปาง Click ! Click ! Click !
`set|set&s galqsvul คณะบริหารธุรกิจ 1 2554 ลำปาง Click ! Click ! Click !
`set|set&s galqsvul คณะบริหารธุรกิจ 1 2555 ลำปาง Click ! Click ! Click !
`set|set&s galqsvul คณะบริหารธุรกิจ 1 2556 ลำปาง Click ! Click ! Click !
`set|set&s galqsvul คณะบริหารธุรกิจ 1 2554 บางนา Click ! Click ! Click !
`set|set&s galqsvul คณะบริหารธุรกิจ 1 2555 บางนา Click ! Click ! Click !
`set|set&s galqsvul คณะบริหารธุรกิจ 1 2556 บางนา Click ! Click ! Click !
`set|set&s galqsvul คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2554 ลำปาง Click ! Click ! Click !
`set|set&s galqsvul คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2556 ลำปาง Click ! Click ! Click !
`set|set&s galqsvul คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2554 บางนา Click ! Click ! Click !
`set|set&s galqsvul คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2555 บางนา Click ! Click ! Click !
`set|set&s galqsvul คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2556 บางนา Click ! Click ! Click !
`set|set&s galqsvul คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2554 ลำปาง Click ! Click ! Click !
`set|set&s galqsvul คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2555 ลำปาง Click ! Click ! Click !
`set|set&s galqsvul คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2556 ลำปาง Click ! Click ! Click !
`set|set&s galqsvul คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2554 บางนา Click ! Click ! Click !
`set|set&s galqsvul คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2555 บางนา Click ! Click ! Click !
`set|set&s galqsvul คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2556 บางนา Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( jvhbbnkw คณะบริหารธุรกิจ 1 2555 ลำปาง Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( acxrqlpn คณะบริหารธุรกิจ 1 2554 ลำปาง Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( acxrqlpn คณะบริหารธุรกิจ 1 2555 ลำปาง Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( acxrqlpn คณะบริหารธุรกิจ 1 2556 ลำปาง Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( acxrqlpn คณะบริหารธุรกิจ 1 2554 บางนา Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( acxrqlpn คณะบริหารธุรกิจ 1 2555 บางนา Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( acxrqlpn คณะบริหารธุรกิจ 1 2556 บางนา Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( acxrqlpn คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2554 ลำปาง Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( acxrqlpn คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2555 ลำปาง Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( acxrqlpn คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2556 ลำปาง Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( acxrqlpn คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2554 บางนา Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( acxrqlpn คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2555 บางนา Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( acxrqlpn คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2556 บางนา Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( acxrqlpn คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2554 ลำปาง Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( acxrqlpn คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2555 ลำปาง Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( acxrqlpn คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2556 ลำปาง Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( acxrqlpn คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2554 บางนา Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( acxrqlpn คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2555 บางนา Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( acxrqlpn คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2556 บางนา Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( jvhbbnkw คณะบริหารธุรกิจ 1 2554 ลำปาง Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( jvhbbnkw คณะบริหารธุรกิจ 1 2556 ลำปาง Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( jvhbbnkw คณะบริหารธุรกิจ 1 2554 บางนา Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( jvhbbnkw คณะบริหารธุรกิจ 1 2555 บางนา Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( jvhbbnkw คณะบริหารธุรกิจ 1 2556 บางนา Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( jvhbbnkw คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2554 ลำปาง Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( jvhbbnkw คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2555 ลำปาง Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( jvhbbnkw คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2556 ลำปาง Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( jvhbbnkw คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2554 บางนา Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( jvhbbnkw คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2555 บางนา Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( jvhbbnkw คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2556 บางนา Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( jvhbbnkw คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2554 ลำปาง Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( jvhbbnkw คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2555 ลำปาง Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( jvhbbnkw คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2556 ลำปาง Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( jvhbbnkw คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2554 บางนา Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( jvhbbnkw คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2555 บางนา Click ! Click ! Click !
^(#$!@#$)( jvhbbnkw คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2556 บางนา Click ! Click ! Click !
zcpucTrM nirsharl คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2555 ลำปาง Click ! Click ! Click !
YWKWk1p6 iwocqhtw คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2556 บางนา Click ! Click ! Click !
yBWlvdrG iwocqhtw คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2555 ลำปาง Click ! Click ! Click !
XiNovXpR nirsharl คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2556 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb cpgatmdg คณะบริหารธุรกิจ 1 2554 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb cpgatmdg คณะบริหารธุรกิจ 1 2555 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb cpgatmdg คณะบริหารธุรกิจ 1 2556 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb cpgatmdg คณะบริหารธุรกิจ 1 2554 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb cpgatmdg คณะบริหารธุรกิจ 1 2555 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb cpgatmdg คณะบริหารธุรกิจ 1 2556 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb cpgatmdg คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2554 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb cpgatmdg คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2555 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb cpgatmdg คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2556 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb cpgatmdg คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2554 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb cpgatmdg คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2555 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb cpgatmdg คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2556 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb cpgatmdg คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2554 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb cpgatmdg คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2555 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb cpgatmdg คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2556 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb cpgatmdg คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2554 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb cpgatmdg คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2555 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb cpgatmdg คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2556 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb iisxrwea คณะบริหารธุรกิจ 1 2554 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb iisxrwea คณะบริหารธุรกิจ 1 2555 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb iisxrwea คณะบริหารธุรกิจ 1 2556 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb iisxrwea คณะบริหารธุรกิจ 1 2554 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb iisxrwea คณะบริหารธุรกิจ 1 2555 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb iisxrwea คณะบริหารธุรกิจ 1 2556 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb iisxrwea คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2554 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb iisxrwea คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2555 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb iisxrwea คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2556 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb iisxrwea คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2554 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb iisxrwea คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2555 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb iisxrwea คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 2556 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb iisxrwea คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2554 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb iisxrwea คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2555 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb iisxrwea คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2556 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb iisxrwea คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2554 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb iisxrwea คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2555 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INFweb iisxrwea คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2556 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INF/we cpgatmdg คณะบริหารธุรกิจ 1 2554 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INF/we cpgatmdg คณะบริหารธุรกิจ 1 2555 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INF/we cpgatmdg คณะบริหารธุรกิจ 1 2556 ลำปาง Click ! Click ! Click !
WEB-INF/we cpgatmdg คณะบริหารธุรกิจ 1 2554 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INF/we cpgatmdg คณะบริหารธุรกิจ 1 2555 บางนา Click ! Click ! Click !
WEB-INF/we cpgatmdg คณะบริหารธุรกิจ 1 2556 บางนา Click ! Click ! Click !

  Total 10597 Record : 106 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ] Next >>